ΕΝΟΤΗΤΑ 8
0

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΛΥΚΩΝ

1
2

Κάλαντα Κρήτης

3

Κάλαντα Κύπρου

4

Κάλαντα Κέρκυρας

5

Κάλαντα Θεσσαλίας

6

Κάλαντα Μακεδονίας

7

Κάλαντα Καππαδοκίας και Μυτιλήνης

8

Κάλαντα Δωδεκανήσου

9