ΕΝΟΤΗΤΑ 7
1 Υποκείμενο -Ρήμα - Αντικείμενο (Άσκηση)
2

Αν όλα τα παιδιά της γης

Γιάννης Ρίτσος

3

Τα μικρά παιδιά

Αρλέτα

4

Μια βραδιά στο Πόρτο Λίλι

Μαριανίνα Κριεζή

5

Τόνος 1 & Τόνος 2 (Γραμματική)

6

Θηλυκά ουσιαστικά σε -εια και -ια (Γραμματική)

7 Απρόσωπα - Μεταβατικά - Συνδετικά Ρήματα (Άσκηση)
8  
9  
10