Πώς μετακινούνται τα ζώα

Σταυρόλεξο

Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο με κεφαλαία γράμματα, στη συνέχεια, κάνε κλικ στον κουμπί «Έλεγχος» για να ελέγξεις την απάντησή σου. Εάν δυσκολευτείς , μπορείς να κάνεις κλικ στο κουμπί «Βοήθεια» για να δεις ένα γράμμα. Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο πλέγμα για να δεις την ερώτηση για τον αριθμό αυτό.

    1       
         
         
         
         
2   3      4      
         
         
         
    5       
         

Οριζόντια:

2. Μετακινούνται με τέσσερα πόδια.
5. Μετακινούνται με τα πτερύγια και την ουρά.

Κάθετα:

1. Μετακινούνται με την κοιλιά.
3. Μετακινούνται με πολλά πόδια και φτερά.
4. Μετακινούνται με δύο πόδια και φτερά.