ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Γράψε την απάντηση με κεφαλαία γράμματα χωρίς άρθρο.