Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

    
Σύρε τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".