ΤΑ ΦΥΤΑ

Σταυρόλεξο

  
Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο με κεφαλαία γράμματα, στη συνέχεια, κάνε κλικ στον κουμπί «Έλεγχος» για να ελέγξεις την απάντησή σου.
Εάν δυσκολευτείς , μπορείς να κάνεις κλικ στο κουμπί «Βοήθεια» για να δεις ένα γράμμα.
Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο πλέγμα για να δεις την ερώτηση για τον αριθμό αυτό.

          1          
       2       3        
                  
            4       5   
      6              
  7                  
    8   9               
                  
10                    
                  
                  

Οριζόντια:

2. Φυτεύουμε τους σπόρους στο ...
4. Κολοκύθια με τη ...
6. Τα φυτά δίνουν στον αέρα το ...
8. Έχουν μέσα οι καρποί.
10. Είναι η ελιά, η μηλιά, η καστανιά.

Κάθετα:

1. Τρώνε τα ζώα τους ...
3. Ο βλαστός μεταφέρει το ... σε όλα τα μέρη του φυτού.
5. Είναι απαραίτητος για τη ζωή των φυτών.
7. Οι ...έχουν πολλούς σκληρούς βλαστούς.
9. Είναι η παπαρούνα.